Определены победители «Пресс-фото Беларуси – 2013»

Гран-пры

Пастановачны партрэт (серыі)
Staged portrait (series)

1 месца, Цуранаў Вячаслаў

26 снежня 2012, Турма №8, Жодзіна (Мінская вобласць).
У савецкай Беларусіі людзей, якія здзейснілі асоба цяжкія злачынствы, расстрэльвалі. Ці давалі па 15 гадоў турмы. У сувярэннай Беларусі ў 2000 годзе з’явіўся альтэрнатыўны від пакарання за асоба цяжкія злачынствы – пажыццёвае зняволенне. За прайшоўшыя 12 гадоў такі від пакарання атрымалі каля 140 чалавек (забойцы, гвалтаўнікі). Выходзіць, што кожны месяц за гэтыя гады нехта атрымліваў пажыццёвае зняволенне. Хтосьці не першы раз патрапіў за краты. Некаторыя дагэтуль не мелі судзімасці.
Гэтыя людзі наўрад ці калі-небудзь убачаць штосьці, акрамя сваіх камер і дворыка для шпацыру.
Такая злачыннасць маладзее. Гэта страшна

1 place, Tsuranau Viachaslau

December 26, 2012, Prison № 8, Zhodzina (Minsk Region).
In Soviet Byelorussia people who have committed serious crimes were executed by shooting. Or sentenced to 15 years in prison. In the sovereign Belarus in 2000 there appeared an alternative form of punishment for serious crimes – life imprisonment. For the past twelve years this kind of punishment was meted out to ca 140 people (murderers, rapists). So in average someone got a life sentence every month over these years. Somebody got to the jail not for the first time. Some people had no previous convictions.
These people are unlikely to see anything but their cells and exercise yard.
Such a crime is getting younger. It’s scary.

v1_staged-portraits_s2_1 v1_staged-portraits_s2_2 v1_staged-portraits_s2_3 v1_staged-portraits_s2_4 v1_staged-portraits_s2_5 v1_staged-portraits_s2_6 v1_staged-portraits_s2_7 v1_staged_portraits_s2_8

Смотрите список всех победителей «Пресс-фото Беларуси – 2013» >>

© 2010-2015 Конкурс Пресс-фото Беларуси